Skip to main content

R&D — badania i rozwój

Nasz nowoczesny zakład badawczo-rozwojowy znajduje się w Auburn w stanie Massachusetts. Od ponad 40 lat nasz dział badań i rozwoju rozwija technologie oczyszczania, konserwacji, filtracji i gospodarki wodnej dla przemysłu celulozowo-papierniczego, spożywczego, metalurgicznego, włókien węglowych i wielu innych.

Laboratorium metalograficzne

Laboratorium metalograficzne wyposażone jest w sprzęt wytwarzany przez lidera w branży metalograficznej. Laboratorium jest miejscem, gdzie zespół R&D dopieszcza i bada próbki naszych skrobaków do czyszczenia wałków. Głównym celem laboratorium jest zapewnienie jakości skrobaków krepujących z krawędziami ceramicznymi i z węglików spiekanych oraz wspieranie rozwoju nowych technologii powlekanych krawędzi skrobaków. Laboratorium jest odpowiednio wyposażone w celu sprawdzania wszystkich ważnych cech powłoki, takich jak twardość, porowatość, nieprzetopione cząsteczki i inne wady. Laboratorium prowadzi bibliotekę testów wykonanych w przeszłości w celu identyfikacji i korygowania dryfowania procesów. Laboratorium wspiera również projekty specjalne i inne działania badawczo-rozwojowe.

Maszyna do badania materiałów

Urządzenie do badań materiałowych Instron stosowane jest do wykonywania prób rozciągania, ściskania, zginania, pełzania i odrywania w temperaturach do 400°F (205°C). Urządzenie firmy Instron jest stosowane głównie do badań materiałów skrobaków, ale może również służyć do badania innych produktów oferowanych przez firmę Kadant Solutions. Dane te są wykorzystywane przy opracowywaniu nowych produktów oraz w celu zapewnienia, że nasze produkty zachowują najwyższe standardy jakości.

Tester zużycia skrobaka

System badania zużycia skrobaka może być stosowany do oceny zarówno kompozytowych, jak i metalowych produktów czyszczących wałków. System ten składa się z obrotowego wałka, który może osiągać prędkość 10 000 FPM (3050 m/s), ramion obciążnikowych precyzyjnie dociążających próbki skrobaków do powierzchni wałka oraz zintegrowanego oprzyrządowania do pomiaru obciążenia. Opcje wałków wewnętrznych obejmują ceramiczne, kompozytowe, stalowe i miękkie wałki kalandrujące.

Urządzenie pomiarowe Blade View™

Urządzenie pomiarowe Blade View zostało zaprojektowane specjalnie dla przemysłu produkującego papier tissue. Urządzenie analizuje cyfrowo profil zużycia skrobaka krepującego poprzez pomiar zarówno kąta jak i szerokości w wielu punktach skrobaka. Dane są ekstrahowane w celu dostarczenia w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych dotyczących ważnych części procesu, w tym profilu i osiowania skrobaka. To przenośne urządzenie pozwala na szybkie i dokładne pomiary w terenie.

Analiza metodą elementów skończonych (Fea)

Narzędzie projektowo-badawcze służące do wykonywania analiz statycznych, dynamicznych, termicznych i wibracyjnych struktur skrobaków, uchwytów i skrobaków czyszczących.

Analizator wibracji

Analizator wibracji dostarcza ważnych informacji projektowych poprzez pomiar i analizę sygnałów wibracyjnych. Jest on używany w terenie do identyfikacji źródła problematycznych drgań na maszynie papierniczej.

Test wody Bauer Mcnett

Urządzenie Bauer McNett służy do badania 5-galonowych (19 l) próbek wody dostarczanych przez klientów. Na wodzie można przeprowadzić serię testów w celu określenia, czy jest możliwe realne zastosowanie jednego z produktów filtrujących firmy Kadant Solutions.

Ośrodek badawczy systemu czyszczącego M-Clean™

Firma Kadant Nordic, mieszcząca się w Huskvarnie w Szwecji, posiada zakład badawczy i zakład pilotażowy systemu czyszczącego M-clean™. Liczne gałęzie przemysłu przetwórczego, takie jak papiernictwo, produkcja pokryć dachowych i przetwórstwo spożywcze stoją przed wyzwaniem utrzymania czystości sita i powłok wałków. Zanieczyszczenia odkładają się i w konsekwencji są wtłaczane do pustej przestrzeni sita, zmniejszając przepuszczalność, tworząc dziury we wstędze i inne problemy związane z przerobem. Dodatkowo, osady na powierzchniach wałków powodują podbieranie lub powstawanie znaków na wstędze. Osady te mogą pochodzić z surowca (włókna z recyklingu), skrobi, pasty powlekającej, pyłu, oleju i smaru i są często określane jako "zlepki".

Tradycyjne metody czyszczenia często nie są w stanie skutecznie poradzić sobie z takimi zanieczyszczeniami lub są niepożądane ze względu na dużą ilość potrzebnej wody. W ośrodku badawczym i zakładzie pilotażowym firmy Kadant Nordic prowadzone są obecnie badania mające na celu lepsze zrozumienie wyzwań związanych z zanieczyszczeniami oraz sposobów sprostania tym wyzwaniom. Współpracując ściśle z klientami oraz dostawcami materiałów i środków chemicznych, firma Kadant Nordic optymalizuje istniejące technologie i poszukuje nowych rozwiązań w zakresie czyszczenia.

Każda możliwość testu jest definiowana jako jedno sito od klienta. Wiele testów można wykonać na jednym kawałku sita. Na przykład, sito jest dzielone na sekcje. Każda sekcja jest testowana przy użyciu innych zmiennych. Zmienne mogą obejmować podciśnienie w porównaniu z jego brakiem, niskie ciśnienie wody w porównaniu z wysokim ciśnieniem wody oraz czyszczenie za pomocą małej ilości dyszy rozpylających w porównaniu z wieloma dyszami rozpylającymi.

m-clean system
dcf-rnd-nordic-pilot-plant-1
dcf-rnd-nordic-pilot-plant-2
Kadant
© Kadant