Skip to main content

Technologia Trim Squirt

Technologia Trim squirt jest używana do czyszczenia i przycinania arkuszy w mokrej części maszyny papierniczej.
System VersaTrim™ to czysta konstrukcja, która została sprawdzona w celu zminimalizowania przerwań wstęgi w mokrej części powstających z powodu źle zaprojektowanych systemów przycinania.

Korzyści

 • Poprawiona jakość krawędzi wstęgi
 • Mniej zerwań w części mokrej dzięki bardziej precyzyjnemu cięciu
 • Lepsze odbieranie wstęgi przez prasę
 • Mniejsze nagromadzenie włókien na dalszych wałkach
 • Lepszy przebieg na prasach drukarskich

Rozwiązanie dla problemów

 • Zerwań wstęgi z powodu spadków
 • Słaba jakość krawędzi, co prowadzi do problemów z jakością i przebiegiem
 • Ustawienie dysz o podwójnej kryzie
 • Bezpieczne usuwanie dysz

Dostępne materiały dyszowe

 • Rubin/szafir
 • Nierdzewne
 • Pyrex
 • Duracerm™ ceramiczne

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant