Skip to main content

Ar-Ge

Yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme tesisimiz, Massachusetts Auburn'de yer almaktadır. Ar-Ge departmanımız, 40 yılı aşkın bir süredir kağıt hamuru ve kağıt, gıda, metal işleme, karbon elyaf ve diğer birçok endüstri için raspalama, vals temizleme, filtreleme ve su yönetimi proses teknolojileri geliştirmektedir.

Metalografi Laboratuvarı

Metalografi laboratuvarı, metalografi alanında endüstri lideri şirketin ekipmanlarıyla donatılmıştır. Ar-Ge ekibimiz, laboratuvarda vals raspalama ve temizleme raspası ürünlerimizin numunelerini incelemekte ve iyileştirme çalışmaları yapmaktadır. Laboratuvarın birincil amacı, seramik ve karbür uçlu krep raspalarının kalitesini güvence altına almak ve yeni kaplamalı uçlu raspa teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemektir. Laboratuvar; sertlik, gözeneklilik, erimemiş parçacıklar ve diğer kusurlar gibi tüm önemli kaplama özelliklerini kontrol edecek şekilde donatılmıştır. Laboratuvarda proses sapmalarını tespit etmek ve gidermek için geçmiş değerlendirmelerden oluşan bir arşiv tutulmaktadır. Laboratuvar, ayrıca özel projeleri ve diğer araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de desteklemektedir.

Malzeme Test Makinesi

Instron malzeme test cihazı, 400°F'ye kadar sıcaklıklarda çekme, basma, eğilme, sürünme ve kaplama ayrılması testleri gerçekleştirmek için kullanılır. Instron esas olarak raspa malzemeleri için kullanılmasına rağmen Kadant Solutions'ın sunduğu diğer ürünleri de test edebilir. Veriler, yeni ürünlerin geliştirilmesini ve ürünlerimizin en yüksek kalite standartlarını korumasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Raspa Aşınma Test Cihazı

Raspa aşınma testi sistemi, hem kompozit hem de metalik yapıdaki vals raspalama ve temizleme raspası ürünlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu test sistemi, 10.000 fit/dk hızlara ulaşabilen dönen bir silindirden, raspa numunelerini silindir yüzeyine hassas şekilde bastırmak için kullanılan yük kollarından ve entegre yük ölçüm cihazlarından oluşur. Şirket içinde kullanılan vals seçenekleri arasında seramik, kompozit, çelik ve yumuşak kaplamalı kalender silindirleri bulunur.

Blade View™ Ölçüm Cihazı

Blade View ölçüm cihazı, hijyenik kağıt endüstrisi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, bir krep raspasının birçok noktasında açıyı ve genişliği ölçerek krep raspası aşınma profilini dijital olarak analiz eder. Veriler, raspalama profili ve hizalama dahil olmak üzere prosesin önemli bölümlerine ilişkin gerçek zamanlı geri bildirim sağlamak için ayıklanır. Bu taşınabilir cihaz, sahada hızlı ve doğru ölçümler yapılmasını sağlar.

Sonlu Eleman Analizi (FEA)

Raspalama sistemi yapılarının, raspa hamillerinin ve raspaların statik, dinamik, ısıl ve titreşim analizlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir tasarım ve araştırma aracıdır.

Titreşim Analiz Cihazı

Titreşim analiz cihazı, titreşim sinyallerini ölçerek ve analiz ederek önemli tasarım bilgileri sağlar. Kağıt makinesindeki sorunlu titreşimlerin kaynağını belirlemek amacıyla sahada kullanılır.

Bauer Mcnett Su Testi

Bauer McNett cihazı, müşteriler tarafından gönderilen 5 galonluk su numunelerini test etmek için kullanılır. Kadant Solutions'ın filtreleme ürünlerinden biri için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla su üzerinde bir dizi test yapılabilmektedir.

M-Clean™ Temizleme Sistemi Araştırma Tesisi

İsveç, Huskvarna'da bulunan Kadant Nordic, bir M-clean™ temizleme sistemi araştırma tesisine ve pilot tesise ev sahipliği yapmaktadır. Kağıt ve çatı malzemesi imalatı ve gıda işleme gibi çok sayıda proses endüstrisi, keçeleri ve vals kaplamalarını temiz tutma zorluğuyla karşı karşıyadır. Keçelerin boşluklarına dış etkilerin zorlamasıyla sürekli kirlilik birikerek geçirgenliği azaltmakta, kağıtta delikler oluşturmakta ve diğer çalışma zorluklarına yol açmaktadır. Ayrıca vals yüzeylerinde biriken kalıntılar, kağıda takılmakta veya kağıt üzerinde izler oluşmasına yol açmaktadır. Bu kalıntılar ham maddeden (geri dönüştürülmüş elyaf), nişastadan, kaplama macunundan, tozdan, yağdan ve gresten gelebilir ve genellikle "yapışkan maddeler" olarak adlandırılır.
Geleneksel temizleme yöntemleri çoğu zaman bu tür kirlilikle etkili şekilde başa çıkma konusunda yetersizdir veya büyük hacimde su gerektirmesi nedeniyle tercih edilmez. Kadant Nordic'in araştırma tesisinde ve pilot tesisinde, kirliliğin getirdiği zorluklar ve bunların nasıl çözülebileceği konularında daha fazla bilgi edinebilmek için süren çalışmalar yürütülmektedir. Müşterilerin yanı sıra keçe ve kimyasal tedarikçileriyle yakın işbirliği halinde çalışan Kadant Nordic, mevcut teknolojileri optimize etmekte ve yeni temizlik çözümleri bulmak için çalışmaktadır.
Müşteriden gelen her yeni keçe, yeni bir deneme fırsatıdır. Tek bir keçe parçası üzerinde birden fazla test gerçekleştirilebilir. Örneğin keçe bölümlere ayrılır. Her bölüm farklı değişkenlerle test edilir. Vakumlu ve vakumsuz, düşük su basıncı ve yüksek su basıncı, temizlemede az sayıda püskürtme nozuluna karşı çok sayıda püskürtme nozulu kullanımı gibi değişkenler ele alınır.
m-clean system
dcf-rnd-nordic-pilot-plant-1
dcf-rnd-nordic-pilot-plant-2
Kadant

© Kadant Inc.