Skip to main content

Usługi

Serwis techniczny jest jednym z naszych największych atutów i stanowi część naszego procesu zaangażowania na rzecz klienta. Dostarczanie lepszych produktów to za mało. Oferujemy liczne usługi w wybranych lokalizacjach na całym świecie, od usług inżynieryjnych i instalacji w terenie po naprawy.

Usługi inżynieryjne

Usługi inżynieryjne ułatwiają łatwość instalacji produktów firmy Kadant. Korzyści płynące z naszych usług inżynieryjnych obejmują przyspieszenie realizacji projektów w ramach cyklu finansowania, ekonomiczny pakiet inżynieryjny w porównaniu z dużymi firmami inżynieryjnymi oraz znacznie wyższy zwrot z inwestycji.

Usługi terenowe i instalacyjne

Usługi terenowe i instalacyjne są dostępne w wybranych zakładach firmy Kadant, aby pomóc w zastosowaniu produktu w zakładzie. Technicy terenowi firmy Kadant oferują specjalistyczne usługi ze względu na swoją wiedzę branżową i znajomość produktów firmy Kadant. Mogą oni nie tylko rozwiązywać problemy dotyczące konserwacji, ale także oferować rozwiązania usprawniające procesy.
Field and Installation Services

Usługi naprawcze

Usługi naprawcze są dostępne w wybranych obiektach firmy Kadant. Szybki i sprawny serwis naprawczy jest niezbędny do sprawnego i rentownego przebiegu procesów produkcyjnych. Często rozmiar uszkodzeń jest nieznany do momentu rozpoczęcia prac naprawczych. Wyrób może zostać odesłany do zakładu w celu wykonania konkretnych napraw, które mogą nie być łatwe do wykonania w zakładzie produkcyjnym.

Repair Services
Kadant
© Kadant