Skip to main content

Výzkum a vývoj

Naše nejmodernější výzkumné a vývojové pracoviště se nachází ve městě Auburn ve státu Massachusetts. Již více než 40 let se zabývá vývojem technologií pro oškrabování a čištění válců, filtraci a vodní hospodářství pro odvětví výroby papíru a buničiny, potravinářský průmysl, zpracování kovů, uhlíkových vláken a spoustu dalších průmyslů.

Metalografická laboratoř

Metalografická laboratoř je vybavena technologií od předního výrobce v oboru metalografické přípravy. Tato laboratoř je místem, kde tým výzkumu a vývoje zkoumá vzorky našich produktů pro čištění válců. Primárním účelem laboratoře je zajistit kvalitu keramických a karbidových krepovacích nožů a podporovat vývoj nových technologií nožů s potaženou špičkou. Laboratoř je vybavena technologiemi pro kontrolu všech důležitých vlastností povrchové úpravy, jako je tvrdost, poréznost, neroztavené částice a další vady. Laboratoř má záznamy všech předchozích hodnocení. Laboratoř také podporuje speciální projekty a další výzkumné a vývojové aktivity.

Technologie na testování materiálu

Stroj Instron pro testování materiálu slouží k provádění zkoušek na tah, tlak, ohyb, tečení a odlupováním při teplotách 204 °C. Zařízení se používá zejména pro materiály nožů, ale lze jej používat i k testování jiných produktů nabízených značkou Kadant. Data z těchto zkoušek se používají ve vývoji nových produktů tak, aby naše produkty splňovaly ty nejvyšší standardy kvality.

Zkouška opotřebení nožů

Systém pro zkoušení opotřebení nožů slouží k hodnocení kompozitních a kovových škrabáků a nožů na čištění válců. Tento testovací systém se skládá z rotujícího válce, který může dosáhnout až rychlosti 10 000 ot/min, ramen, které přesně přitlačují vzorek nože k povrchu válce, a integrovaného zařízení pro měření zátěže. Laboratoř je vybavena keramickými, kompozitními, ocelovými a měkkými kalandrovými válci.

Měřicí zařízení Blade View™

Toto měřicí zařízení bylo navrženo speciálně pro odvětví výroby papírových ubrousků. Zařízení digitálně analyzuje profil opotřebení krepovacího nože měřením úhlu i šířky na více místech krepovacího nože. Data jsou extrahována v reálném čase a poskytují zpětnou vazbu týkající se důležitých částí procesu. Toto přenosné zařízení umožňuje rychlé a přesné měření v terénu.

Analýza konečných prvků

Nástroj pro výzkum a vývoj používaný k provádění statické, dynamické, tepelné a vibrační analýzy konstrukcí, držáků a nožů.

Vibrační analyzátor

Vibrační analyzátor poskytuje důležité konstrukční informace měřením a analýzou vibračních signálů. Používá se v terénu k identifikaci zdroje problémových vibrací na papírenském stroji.

Bauer Mcnettův vodní test

Zařízení Bauer McNett se používá k testování vzorků vody o objemu 18 litrů předložených zákazníky. Na vodě lze provést řadu testů, aby se zjistilo, zda je dané využití použití filtračních produktů Kadant Solutions správné.

Výzkumné zařízení M-Clean™

Kadant Nordic se sídlem ve švédské Huskvarně je domovem výzkumného zařízení a pilotního závodu pro čisticí systémy M-Clean™. Řada zpracovatelských průmyslových odvětví, jako je výroba papíru, střešních krytin a potravin, čelí výzvě udržovat textilie a povrchy válců čisté. Nečistoty se usazují a vtlačují do otvorů v tkanině, omezují její propustnost, vytvářejí díry a jiné provozní problémy. Kromě toho se usazeniny na povrchu válců projevují na kvalitě produktu. Tyto usazeniny mohou být způsobeny surovinou (recyklovaná vlákna), škrobem, potahovací pastou, prachem, olejem a mastnotou.

Tradiční metody čištění často nejsou schopny účinně takové usazeniny řešit nebo jsou nežádoucí z důvodu vysoké spotřeby vody. Ve výzkumném zařízení a pilotním závodě Kadant Nordic probíhají studie pro lepší porozumění výzvám spojeným s usazeninami a tomu, jak je lze řešit. Kadant Nordic optimalizuje stávající technologie a hledá nová řešení v úzké spolupráci s dodavateli tkanin a chemických látek.

Ke každé zkoušce je přistupováno jako k jedné tkanině od zákazníka. Na jedné tkanině lze provést několik zkoušek. Tkaninu lze například rozdělit na více částí. Každá část je potom testována s různými proměnnými. Proměnné mohou zahrnovat provoz s podtlakem versus bez něj, nízký tlak vody versus vysoký tlak vody a čištění s malým počtem trysek versus s velkým počtem trysek.

m-clean system
dcf-rnd-nordic-pilot-plant-1
dcf-rnd-nordic-pilot-plant-2
Kadant

© Kadant Inc.