Skip to main content

Systemy filtracji dokładnej

Fine Filtration Systems
Systemy filtracji dokładnej Petax™ umożliwiają recykling wody podsitowej do stosowania w natryskach, nawet natryskami wysokociśnieniowymi na sitach lub filcach.
Systemy filtracji dokładnej Petax oferują wysoki stopień usuwania cząstek stałych i filtrację dokładną w jednym urządzeniu. Systemy dokładnej filtracji Petax działają w sposób ciągły, filtrując cząstki o wielkości do 1 mikrona. Technologia ta zapewnia ekonomiczną, jednoetapową filtrację cieczy o wysokiej zawartości cząstek stałych w zakresie 100–2000 ppm.

Cechy charakterystyczne

 • Opatentowana technologia filtrowania
 • Trzyetapowy system czyszczenia mediów
 • Unikatowy, zaprojektowany element filtrujący
 • Jakość filtru dopuszczalna do stosowania w natryskach wysokociśnieniowych w części prasowej
 • Usuwanie cząstek o rozmiarze mniejszym niż 20 mikronów
 • Nie są wymagane żadne chemikalia ani flokulanty

Korzyści

 • Obniżone koszty operacyjne zakładu
 • Ulepszona obsługa maszyn
 • Obniżone opłaty za oczyszczalnie ścieków komunalnych
 • Większa czystość maszyny

Zastosowanie

 • Oszczędzanie wody podsitowej
 • Filtrator DAF i sedymentacji
 • Ponowne wykorzystanie wody podsitowej w części prasowej i mokrej
 • Redukcja cząstek stałych w odpływie
 • Woda wieży chłodniczej

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant