Skip to main content

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

W firmie Kadant przywiązujemy dużą wagę do kwestii ochrony Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przybliżenie Państwu takich kwestii, jak rodzaj gromadzonych przez nas danych, powód ich gromadzenia, sposób postępowania z nimi oraz przysługujące Państwu możliwości aktualizacji swoich danych i zarządzania nimi. Wyrażenia takie jak „my”, „nas” i „nasza” używane przez nas w odniesieniu do firmy Kadant oznaczają całą Spółkę, w tym nasze oddziały, jednostki zależne i stowarzyszone.

Firma Kadant Inc. (NYSE: KAI) jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych jako przedsiębiorstwo w stanie Delaware, a jej siedziba znajduje się pod adresem One Technology Park Drive, Westford, Massachusetts 01886. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności rolę administratora danych osobowych pełni firma Kadant; nasze dane kontaktowe można znaleźć w zakładce „Kontakt” poniżej.

Dane, które przekazują Państwo naszej firmie lub te, które gromadzimy za pośrednictwem naszych stron internetowych, powiadomień e-mail, aplikacji mobilnych, aplikacji mediów społecznościowych, korespondencji pisemnej (w tym wiadomości e-mail) lub za pośrednictwem któregokolwiek z naszych biur na całym świecie, są używane w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE

Gromadzimy dane w celu dostarczania Państwu produktów i usług lepszej jakości oraz w celu przestrzegania zobowiązań prawnych.

Kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, możemy gromadzić Państwa dane osobowe i dotyczące Państwa dane nieosobowe, w tym:

 • Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub podobne dane („Dane kontaktowe”);
 • Numer Państwa karty kredytowej, adres, na który wystawiany jest rachunek, adres wysyłki, kod bezpieczeństwa oraz inne dane dotyczące transakcji płatniczej i weryfikacji („Dane dotyczące płatności”);
 • Przeglądane strony i produkty, pozycje dodawane do koszyka, reklamy, które Państwo kliknęli, wysłane przez nas wiadomości e-mail, które Państwo otworzyli, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres IP, informacje o urządzeniu („Dane analityczne”).
 • System operacyjny telefonu komórkowego, wbudowany przez nas identyfikator urządzenia przenośnego lub inne powszechnie stosowane identyfikatory urządzeń przenośnych.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe lub dane dotyczące użytkowania uzyskiwane od stron trzecich, w tym:

 • Państwa adres e-mail lub inne zgromadzone dane osobowe mogą być przekazywane firmie Kadant przez strony internetowe stron trzecich, jeśli wyrażą Państwo wolę, aby firma Kadant skontaktowała się z Państwem za pośrednictwem strony internetowej strony trzeciej;
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane firmie Kadant, kiedy korzystają Państwo z aplikacji lub funkcji udostępnianych przez strony trzecie, takie jak jedna z naszych stron społecznościowych lub podobna aplikacja lub funkcja dostępna na stronie internetowej stron trzecich;
 • Dodatkowe dane osobowe uzyskane od stron trzecich mogą zostać przekazane firmie Kadant w celu połączenia z danymi osobowymi, które gromadzimy podczas korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych w celu świadczenia Państwu usług lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb, skupiania treści, które udostępniamy oraz do oferowania możliwości zakupu produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować.

Będziemy stosować warunki naszej Polityki prywatności do wszelkich danych osobowych uzyskanych od stron trzecich, chyba że przekazaliśmy Państwu inne informacje na ten temat. Firma Kadant nie odpowiada za rozpowszechnianie Państwa danych osobowych przez strony trzecie.

Jeśli są Państwo mieszkańcami kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dane osobowe, które gromadzimy od Państwa, mogą być przekazywane i przechowywane w lokalizacji znajdującej się poza EOG. Te dane osobowe mogą być także przetwarzane przez personel działający poza obszarem EOG, który pracuje dla nas lub jednego z naszych dostawców będącego stroną trzecią. Przekazując dane osobowe, zgadzają się Państwo na tego rodzaju przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie tych danych. Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania uznane za niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych oraz ich przetwarzania zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Państwa dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak będą one konieczne do dostarczania Państwu naszych produktów lub świadczenia usług, zgodnie z wymogami dotyczącymi przestrzegania zobowiązań prawnych lub do momentu, w którym poproszą nas Państwo o usunięcie Państwa danych osobowych. Jeśli będą Państwo chcieli usunąć swoje konto lub poprosić, abyśmy już nie wykorzystywali Państwa danych w celu świadczenia Państwu usług, prosimy o kontakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

JAK UŻYWAMY DANYCH, KTÓRE GROMADZIMY

Gromadzone przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie w związku z Państwa relacjami biznesowymi z naszą firmą lub w celu przestrzegania zobowiązań prawnych. Wykorzystujemy Państwa dane w celu udzielania Państwu pomocy jako naszym klientom, w celu przekazania informacji, o które Państwo poprosili lub ulepszenia jakości naszych produktów, wprowadzania naszych produktów na rynek oraz notowania Państwa preferencji w celu świadczenia Państwu usług i dostarczania produktów jak najlepszej jakości.

Wykorzystujemy Państwa dane w następujących uzasadnionych celach biznesowych:

Zakupy: Możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe i dane dotyczące płatności w celu przetwarzania i realizacji dokonywanych przez Państwa zakupów.

Obsługa klienta: Możemy wykorzystywać Państwa dane kontaktowe w celu udzielania odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania dotyczące produktów i usług oraz w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie odnośnych produktów i usług.

Dane analityczne: Kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, automatycznie gromadzimy i wykorzystujemy dane analityczne opisane powyżej, które umożliwiają nam stałe ulepszanie komfortu korzystania z naszych stron internetowych oraz dopasowywanie komunikatów marketingowych i reklam do Państwa potrzeb.

Marketing: Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu określenia, jakie produkty mogą znajdować się w kręgu Państwa zainteresowań, przedstawiania Państwu komunikatów marketingowych (o ile nie zrezygnowali Państwo z ich otrzymywania), a także w celu prowadzenia badań rynkowych. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych aplikacji, możemy dodać Państwa do naszej listy marketingowej. Mogą Państwo wypisać się z niej w dowolnej chwili.

DANE, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY

Udostępniamy Państwa dane, które zgromadziliśmy naszym jednostkom zależnym, oddziałom i jednostkom stowarzyszonym, aby informować Państwa o produktach i usługach, które mogą Państwa interesować. Dane osobowe przekazujemy także naszym jednostkom stowarzyszonym, zaufanym partnerom biznesowym i dostawcom usług będącym stronami trzecimi w celu ich przetworzenia dla naszej firmy w oparciu o wydane przez nas instrukcje oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności i przy zachowaniu wszelkich innych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Obejmuje to instrukcje dotyczące przetwarzania płatności, dostarczania paczek, analizowania danych o użytkowaniu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, usług poczty elektronicznej i poczty tradycyjnej, usług marketingowych, usług w zakresie mediów społecznościowych oraz obliczania podatku obrotowego, zarządzania nim i składania deklaracji podatkowych w tym zakresie.

Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim spoza EOG lub takim osobom, które będą miały dostęp do informacji spoza EOG, zapewnimy ich ochronę poprzez zastosowanie zatwierdzonych zabezpieczeń, takich jak zatwierdzone standardowe klauzule umowne lub Tarcza Prywatności UE-USA. Przykładami zastosowania takich zabezpieczeń są przypadki przekazywania dotyczących Państwa danych naszym jednostkom zależnym i oddziałom w uzasadnionych celach biznesowych lub zaufanym stronom trzecim świadczącym usługi wymienione powyżej. Wszystkie nasze jednostki zależne i oddziały firmy podpisują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zabezpieczenia danych osobowych przesyłanych pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami działającymi w EOG.

Ujawnimy Państwa dane osobowe, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa, rozporządzenie lub w ramach toczącego się postępowania sądowego. Jeśli otrzymamy wniosek od organu regulacyjnego lub organu ścigania i jeśli jest to dozwolone w ramach RODO i innych przepisów prawa, możemy ujawnić pewne dane osobowe takim organom lub agencjom.

Jeśli firma Kadant uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, nadal będziemy zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych i możemy udostępniać lub przesyłać je nowym właścicielom przedsiębiorstw lub spółek albo ich doradcom.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę Kadant i użytkowników naszych usług przed nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnionymi zmianami, ujawnieniem lub zniszczeniem informacji będących w naszym posiadaniu. W szczególności:

 • W celu zachowania prywatności Państwa danych przesyłamy je w zaszyfrowanej formie.
 • Stale kontrolujemy praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez nas danych, w tym środki służące ich fizycznemu zabezpieczeniu, aby zapobiec uzyskaniu przez kogokolwiek nieupoważnionego dostępu do naszych systemów.
 • Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych, udostępniając je wyłącznie pracownikom firmy Kadant, wykonawcom i agentom, którzy potrzebują ich w celu przetworzenia tych danych dla naszej firmy, podlegając równocześnie ścisłym zobowiązaniom w zakresie zachowania poufności wynikającym z umowy, a niedotrzymanie przez nich tych zobowiązań może skutkować zastosowaniem wobec nich środków dyscyplinarnych lub zwolnieniem.

Mimo iż żadna z metod przesyłania przez Internet ani przechowywania na nośnikach elektronicznych nie jest w pełni bezpieczna, dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazane przez Państwa dane. Bierzemy pod uwagę poufność gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez nas danych osobowych i korzystamy z odpowiedniej technologii, aby je chronić. Nie możemy jednak zagwarantować, że będą one całkowicie bezpieczne.

PRAWO DO ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI

Mieszkańcom niektórych krajów, w tym krajów EOG, przysługują określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Przysługuje Państwu na przykład prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do posiadania odczytywalnej maszynowo kopii Państwa danych, prawo do wprowadzania poprawek lub aktualizowania Państwa danych osobowych oraz prawo do usunięcia wszystkich Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec stosowanych przez nas praktyk przetwarzania danych, zgodnie z podsumowaniem poniżej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z praw opisanych powyżej mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZGODNOŚĆ I WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI REGULACYJNYMI

Dokonujemy regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i sprawdzamy, czy Państwa dane, które zgromadziliśmy, są przetwarzane w sposób spełniający jej wymogi.

Przesyłanie danych

Korzystamy z serwerów na całym świecie, dlatego też Państwa dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza obszarem kraju Państwa zamieszkania. Niezależnie od miejsca przetwarzania Państwa danych, zastosowanie mają te same zabezpieczenia, które zostały wymienione w niniejszej Polityce prywatności. Zachowujemy także zgodność z określonymi ramami prawnymi dotyczącymi przesyłania danych.

Wymogi europejskie

Jeśli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ma zastosowanie do przetwarzania Państwa danych, zapewniamy mechanizmy kontrolne opisane w niniejszej Polityce prywatności, aby mogli Państwo skorzystać ze swoich praw do uzyskania dostępu, aktualizacji, usuwania i ograniczania przetwarzania takich informacji. Mogą Państwo również w dowolnej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, które zgromadziliśmy w celach marketingowych lub w przypadkach, kiedy wykorzystujemy je w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Przetwarzamy Państwa dane w celach opisanych w niniejszej Polityce w oparciu o poniższe podstawy prawne:

Po wyrażeniu przez Państwa zgody. Możemy poprosić Państwa o udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych, które zgromadziliśmy w określonych celach, Państwo mogą natomiast wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.

Do realizacji uzasadnionych interesów. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, stosując zabezpieczenia, które pozwalają chronić Państwa prywatność. Oznacza to, że przetwarzamy Państwa dane w celach takich jak:

 • Udostępnianie i prowadzenie naszych stron internetowych oraz ulepszanie ich zawartości w taki sposób, aby spełniały potrzeby klientów
 • Opracowywanie nowych produktów
 • Zrozumienie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, aby ulepszyć ich właściwości użytkowe
 • Strategie marketingowe mające na celu poinformowanie użytkowników o naszych produktach
 • Wykrywanie, zapobieganie i inne sposoby reagowania na przypadki oszustwa, nadużycia, problemy z bezpieczeństwem lub problemy techniczne występujące podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz
 • Ochrona przed naruszeniem praw, własności lub zagrożeniem bezpieczeństwa firmy Kadant, naszych użytkowników lub sfery publicznej w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przez prawo.

Zawieranie lub wykonywanie umowy. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi w ramach umowy lub jeśli poprosili nas Państwo o podpisanie umowy.

W celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w przypadkach wynikających ze zobowiązań prawnych, na przykład wobec konieczności udzielania odpowiedzi w ramach toczącego się postępowania sądowego lub w związku z prawomocnym żądaniem instytucji państwowej.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące podstawy prawnej stosowanej przez nas przy przetwarzaniu danych, mogą skontaktować się Państwo z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Mogą Państwo skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych, jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące swoich praw zgodnie z obowiązującym lokalnie prawem lub chcą Państwo złożyć skargę.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Na naszych stronach internetowych umieszczamy linki do stron społecznościowych i innych stron, a także aplikacji mobilnych obsługiwanych i administrowanych przez strony trzecie. O ile nie określono inaczej, wszelkie dane osobowe, które przekazują Państwo za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich, zostaną zgromadzone przez tę stronę trzecią, a nie przez nas, a zastosowanie zamiast naszej Polityki prywatności będzie mieć polityka prywatności danej strony trzeciej.

PLIKI COOKIE

Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii (np. technologii znaczników internetowych, sygnałów nawigacyjnych i osadzonych skryptów), aby umożliwiać użytkownikom odwiedzającym naszą stronę lepsze i bardziej spersonalizowane wykorzystanie jej zasobów. Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez stronę internetową na komputerze odwiedzającego ją użytkownika, który jest udostępniany tej stronie przez przeglądarkę, z której korzysta za każdym razem, gdy użytkownik ponownie ją odwiedza. Korzystamy z tych technologii, aby lepiej zrozumieć i ulepszyć sposób korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, w tym do uzyskania informacji na temat najczęściej odwiedzanych stron i najczęściej oglądanych produktów.

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać sygnały nawigacyjne i pliki cookie udostępniane przez dostawców usług będących stronami trzecimi. W niektórych przypadkach jest to spowodowane zatrudnieniem przez nas stron trzecich, aby w naszym imieniu świadczyły usługi takie jak np. analityka stron. Z uwagi na fakt, że przeglądarka, z której Państwo korzystają, łączy się z serwerami stron trzecich, aby pobrać te treści, wspomniane strony trzecie mogą ustawić lub odczytać swoje własne pliki cookie na Państwa urządzeniu i gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności na stronach i w serwisach internetowych.

Istnieje wiele narzędzi pozwalających kontrolować pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie, w tym funkcje przeglądarki umożliwiające blokadę i usuwanie plików cookie i ustawienia wykorzystywane przez usługi analityczne stron trzecich, umożliwiające rezygnację z gromadzenia danych za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii.

W przypadku większości przeglądarek pliki cookie akceptowane są automatycznie, jednak istnieje możliwość skorzystania z ustawień pozwalających je zablokować lub usunąć. Na przykład w przeglądarce Google Chrome możliwe jest zablokowanie lub usunięcie plików cookie poprzez kliknięcie opcji Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści > Pliki cookie. W przeglądarce Microsoft Edge możliwe jest zablokowanie lub usunięcie plików cookie poprzez kliknięcie opcji Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie. Instrukcje blokowania lub usuwania plików cookie w innych przeglądarkach mogą być dostępne w sekcji dotyczącej prywatności lub pomocy każdej z nich.

Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania plików cookie korzystanie z niektórych funkcji i ustawień strony zależnych od nich może okazać się niemożliwe. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu plików cookie funkcje i ustawienia, które są przez nie kontrolowane zostaną usunięte i konieczne może być ich odtworzenie.

DZIECI

Zabieganie o dane od osób poniżej 18 roku życia i gromadzenie takowych nie jest naszym zamiarem. Jeśli masz poniżej 18 lat, nie wprowadzaj danych na tej stronie ani nie korzystaj z naszych usług.

KONTAKT Z NAMI

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o przesłanie ich listownie na adres firmy Kadant Inc.: Website Inquiries, One Technology Park Drive, Westford, MA 01886 USA lub wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ZMIANY

Polityka prywatności może być przez nas od czasu do czasu aktualizowana. Prosimy o zaznaczenie opcji „Data wejścia w życie” na górze strony, aby sprawdzić, kiedy była ona ostatnio zmieniana. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany wprowadzane do treści niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z naszych stron internetowych po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności wskazuje na wyrażenie zgody na stosowanie procedur opisanych w zmienionej wersji Polityki prywatności. O ile nie wskazano inaczej, nasza Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadku wszelkich zgromadzonych przez nas danych, które dotyczą Państwa i Państwa konta.

Kadant
© Kadant