Skip to main content

System M-Clean™

System M-clean to modułowy system czyszczący sita, taśm i wałków w przemyśle przetwórczym.

Modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność, pozwalając na wykorzystanie wszystkich nowych urządzeń lub połączenie nowych i istniejących. Kluczowe elementy, takie jak dysze rozpylające, są również wymienne w celu dopasowania do danego zastosowania. Trzy dostępne systemy M-clean to M-clean PRO, M-clean ULTRA i M-clean BRUSH.

AccuClean™

M-clean PRO

M-clean PRO posiada największą ilość zastosowań i jest najpotężniejszym urządzeniem z linii produktów systemu M-clean. Zawiera kompletny zestaw pomp wysokociśnieniowych, ewakuacyjnych i systemów sterowania, do których podłączona jest żądana liczba jednostek czyszczących. System skutecznie czyści zarówno powierzchnię jak i głęboko wewnątrz struktury sita lub pokrywy wałka i zapewnia, że wszystkie usunięte zanieczyszczenia są zbierane i odprowadzane na zewnątrz maszyny.
m-clean-ultra

M-clean ULTRA

M-clean ULTRA bazuje na modelu M-clean PRO, jednak jego konstrukcja jest prostsza, bardziej opływowa i dostosowana do wąskich i ciasnych miejsc, w których ma być zainstalowany. M-clean ULTRA pracuje z niższym ciśnieniem wody i uproszczonym systemem pompowania i sterowania, ale oferuje wszystkie niezbędne funkcje odpowiednie dla systemu wysokiej jakości. M-clean ULTRA jest przeznaczony do pracy ciągłej, jednak niektóre zastosowania wymagają tylko pracy przerywanej.
m-clean-brush

M-clean BRUSH

M-clean BRUSH wykorzystuje tę samą metodę wysokociśnieniowej wody, ewakuacji i systemu noży powietrznych, co M-clean PRO i działa w połączeniu z usuwaniem zanieczyszczeń, wysuszonych pozostałości pigmentu, powłoki i zanieczyszczeń z wałków. Dodatkowo posiada obrotową szczotkę, która jest zintegrowaną częścią głowicy czyszczącej, służącą do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wałka. Głowica czyszcząca zawiera podwójne korpusy dysz do czyszczenia wstrząsowego podczas przerw i czyszczenia ciągłego.

Zastosowanie

Nazwa produktu Mokra część Wałek prasowy Suszarka Powlekacz Papier tissue Włóknina Mata szklana
M-clean PRO
M-clean ULTRA
M-clean BRUSH

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant