Skip to main content

System separacji cząstek stałych V-Force™

System separacji cząstek stałych V-Force jest filtrem odśrodkowym przeznaczonym do usuwania osiadających cząstek stałych o ciężarze właściwym 1,7 lub większym.
Wszelkie zanieczyszczenia, które osadzają się w ciągu trzech minut podczas badania próbki wody, mogą być zazwyczaj usunięte przez system separacji cząstek stałych V-Force.

Cechy charakterystyczne

 • Brak ruchomych części, które mogłyby ulec zużyciu
 • Brak ekranu lub elementu filtrującego do czyszczenia lub wymiany
 • Brak utraty wody z płukania zwrotnego
 • Niskie, stałe straty ciśnienia
 • Ciągła, nieprzerwana praca

Korzyści

 • Niskie koszty utrzymania i eksploatacji
 • Łatwość radzenia sobie z awariami
 • Separacja ciał stałych o wysokim przepływie
 • Minimalna objętość płukania
 • Szybki zwrot z inwestycji

Zastosowanie

 • Usuwanie piasku z rzek i jezior
 • Wieże chłodnicze
 • Ochrona pompy
 • Recykling wody w młynie
 • Ochrona dyszy rozpylającej
 • Filtr wstępny przed urządzeniem do filtrowania dokładnego

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant