Skip to main content

Wielocylindrowy filtr ciśnieniowy

Filtry ciśnieniowe wielocylindrowe są przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń z procesu filtracji cieczy, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność czyszczenia, niskie ograniczenia przepływu i łatwą konserwację.

System filtracji Ergo™

System filtracyjny ErGo usuwa zanieczyszczenia z różnych zastosowań, w tym z wody produkcyjnej i świeżej. Efektem końcowym jest ochrona dysz natryskowych i urządzeń produkcyjnych oraz poprawa jakości produktu. Konstrukcja elementu "bez dna" zapewnia łatwe wyjmowanie i czyszczenie elementów. Ergonomicznie zaprojektowany system pozwala na łatwy i bezpieczny dostęp przy wymianie wkładów filtracyjnych. Filtr jest dostępny z wewnętrznymi i zewnętrznymi opcjami płukania zwrotnego.

System płukania zwrotnego Megaflo™

System MegaFlo może być zaprojektowany z wewnętrznym lub zewnętrznym płukaniem wstecznym. Ciecz przechodzi przez dolny króciec wlotowy i jest rozprowadzana równomiernie przez każdy cylinder filtra. Ponieważ zanieczyszczenia tworzą się na zewnętrznym ekranie filtra, zwiększa się różnica ciśnień i następuje płukanie zwrotne. System płukania zwrotnego działa identycznie jak wewnętrzny system płukania zwrotnego z dodatkową głowicą w górnej części urządzenia, wprowadzającą dodatkowe źródło czystej cieczy do płukania zwrotnego.

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant