Skip to main content

Systémy jemné filtrace

Fine Filtration Systems
Systémy jemné filtrace Petax™ umožňují recyklaci podsítové vody pro použití v oplachových systémech, dokonce i ve vysokotlakých tryskách pro čištění drátěných a plstěných válců.
Systémy jemné filtrace Petax nabízejí vysokou účinnost odstraňování pevných látek a jemnou filtraci v jedné sestavě. Systémy jemné filtrace Petax pracují nepřetržitě a filtrují částice o velikosti až 1 mikronu. Tato technologie zajišťuje ekonomickou jednostupňovou filtraci kapalin s vysokým obsahem pevných látek v rozmezí 100–2 000 ppm.

Vlastnosti

 • Patentovaná filtrační technologie
 • Třístupňový systém čištění médií
 • Speciálně navržené filtrační médium
 • Kvalita filtrace přijatelná pro použití ve vysokotlakých sprchách v sekci pro lisy
 • Odstraňování částic o velikosti menší než 20 mikronů
 • Nevyžadují se žádné chemikálie ani flokulanty

Výhody

 • Nižší provozní náklady
 • Lepší funkce stroje
 • Nižší poplatky za komunální čištění vody

 • Lepší čistota stroje

Použití

 • Podsítová voda
 • Filtry DAF a čiřiče
 • Recyklace podsítové vody na mokrém konci a v oplachu lisu
 • Redukce pevných látek
 • Voda chladicích věží

Kompletní řešení

Od produktů a služeb až po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich čisticích a filtračních systémů. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.