Skip to main content

Hassas Filtreleme Sistemleri

Fine Filtration Systems
Petax™ hassas filtreleme sistemleri, beyaz suyun elek ya da keçelerin yüksek basınçlı fıskiyelerini de kapsayacak şekilde, fıskiyelerde kullanılmak üzere geri kazanılmasını sağlar.
Petax hassas filtreleme sistemleri, tek bir ünitede yüksek oranda katı madde giderme ve hassas filtreleme sağlar. Petax hassas filtreleme sistemleri, 1 mikrona kadar inen boyutlardaki parçacıkları filtrelemek için sürekli olarak çalışır. Bu teknoloji, 100-2000 ppm aralığında yüksek oranda katı içeren sıvıların ekonomik şekilde, tek aşamada filtrelenmesini sağlar.

Özellikler

 • Patentli filtreleme teknolojisi
 • Üç aşamalı filtre elemanı temizleme sistemi
 • Eşsiz filtre elemanı tasarımı
 • Pres bölümünde yüksek basınçlı fıskiyelerde kullanım için kabul edilebilir filtrat kalitesi
 • P20 mikrondan küçük ölçüde parçacık giderme
 • Kimyasal veya flokülant kullanmak gerekmez

Faydaları

 • Daha düşük tesis işletme maliyetleri
 • Daha iyi makine performansı
 • Daha düşük belediye arıtma tesisi ücretleri

 • Daha iyi makine temizliği

Uygulamalar

 • Temiz ayak geri kazanma beyaz suyu
 • DAF ve çöktürme havuzu filtratı
 • Beyaz suyu yaş kısım ve pres bölümü fıskiyelerinde yeniden kullanın
 • Atık katıların azaltılması
 • Soğutma kulesi suyu

Komple Çözümler

Raspalama, temizlik ve filtreleme sistemlerinizi, ürün ve hizmetlerden eğitim ve desteğe kadar her yönüyle tasarlayabilir, imal edebilir, kurabilir ve bakımlarını yapabiliriz. Bizimle ortak çalışmanız halinde, operasyonlarınızda maksimum performans için tam entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Kadant

© Kadant Inc.