Skip to main content

Cedzidło do odzyskiwania zasobów wodnych Rotoflex™

Rotoflex™ Resource Recovery Strainer
Cedzidło do odzysku zasobów RotoFlex służy do skutecznego i wydajnego odzysku wody podsitowej, ciepła, substancji chemicznych i włókien z różnych zastosowań w przemyśle przetwórczym.
Filtrowana ciecz jest dostarczana do kolektora dystrybucyjnego, który zasila jego sześć stacjonarnych ramion zamontowanych pod kątem równoległym do ekranu. Seria unikalnie zaprojektowanych szczelin na każdym z kolektorów dostarcza substancję pod niskim ciśnieniem równomiernie na całej powierzchni ekranu. Siła uderzenia ze szczelin rozdzielczych w połączeniu z precyzyjnie ustawionym kątem przepływu powoduje obrót zespołu ekrnów. Woda, która przechodzi przez medium filtracyjne, zbiera się i jest odprowadzana z dna urządzenia. Zatrzymany materiał stały zsuwa się po ukośnym ekranie do środka, gdzie wychodzi z systemu do zbiornika zbiorczego dostarczonego przez użytkownika.

Cechy charakterystyczne

  • Ruchoma konstrukcja elementu filtracyjnego
  • Automatyczne odzyskiwanie po wystapieniu zakłóceń
  • Brak zewnętrznego zasilania do obracania ekranu
  • Opatentowany system czyszczenia wkładów filtracyjnych
  • Opcjonalny, okresowy natrysk czyszczący
  • Szybka wymiana wkładów filtracyjnych w ciągu kilku minut

Korzyści

  • Odzyskiwanie wody, ciepła, substancji chemicznych i włókien
  • Nie ma potrzeby stosowania silników elektrycznych ani ciągłego natrysku z wodą
  • Ciągła praca w warunkach zakłóceń systemu
  • Wysoka wydajność objętościowa

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant