Skip to main content

Filtr na regeneraci zdrojů Rotoflex™

Rotoflex™ Resource Recovery Strainer
Systém regenerace vody RotoFlex slouží k účinnému a efektivnímu zpětnému získávání vody, tepla, chemických látek a vláken z různých zpracovatelských systémů.
Kapalina k filtraci se přivádí do rozvodné hlavice, která ji rozvádí do šesti stacionárních rozvodných ramen na úhlu rovnoběžném s pláštěm. Řada speciálně navržených drážek na každé hlavici rozvádí kapalinu pod nízkým tlakem rovnoměrné po celém povrchu pláště. Síla nárazu z rozvodných drážek spolu s přesně namířeným proudem vede k otáčení sestavy pláště. Voda, která prochází skrz filtrační médium, se hromadí a odtéká ze spodní části sestavy. Zadržené pevné částice sjíždí po plášti do středu, odkud putují do sběrné nádoby.

Vlastnosti

  • Konstrukce filtračního média bez zad
  • Automatický sběr pevných částic
  • Žádné externí napájení pro otáčení pláště
  • Patentovaný systém pro čištění filtračního média
  • Volitelný přerušovaný čisticí oplach
  • Výměna filtračního média během několika minut

Výhody

  • Recyklace vody, tepla, chemických látek a vláken
  • Nejsou zapotřebí žádné elektromotory nebo nepřetržitý oplach
  • Nepřetržitý provoz
  • Vysoká objemová kapacita

Kompletní řešení

Od produktů a služeb až po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich čisticích a filtračních systémů. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.