Skip to main content

Systém M-Clean™

Systém M-Clean je modulární čisticí systém pro tkaniny, pásy a válce ve zpracovatelském průmyslu.
Jeho modulární konstrukce umožňuje flexibilitu v podobě použití zcela nové techniky nebo kombinaci nové a stávající. Klíčové komponenty (např. trysky) jsou vyměnitelné, aby vyhovovaly danému použití. M-Clean systémy jsou k dispozici ve třech variantách: M-Clean PRO, M-Clean ULTRA a M-Clean BRUSH
AccuClean™

M-clean PRO

Z dostupných variant vyžaduje verze M-Clean PRO sice největší základní plochu pro instalaci, je ale zároveň nejvýkonnější. Zahrnuje kompletní sadu vysokotlakých čerpadel, podtlakových pump a řídicích systémů, na něž je napojen požadovaný počet čisticích jednotek. Systém účinně čistí povrch i místa hluboko uvnitř tkaniny nebo pláště válce a zajišťuje odstranění, sběr a odvod všech nečistot mimo stroj.
m-clean-ultra

M-clean ULTRA

Systém M-clean ULTRA staví na verzi M-clean PRO, avšak nabízí jednodušší a efektivnější konstrukci pro montáž v úzkých prostorách. M-clean ULTRA pracuje s nižším tlakem vody a zjednodušeným systémem čerpání a regulace, ale zároveň nabízí všechny potřebné funkce, jaké by vysoce kvalitní systém měl mít. M-clean ULTRA je dimenzován pro nepřetržitý provoz; některá využití však vyžadují pouze přerušovaný provoz.
m-clean-brush

M-clean BRUSH

Varianta M-clean BRUSH pracuje se stejným systémem vysokotlaké vody, podtlaku a vzduchových nožů jako verze M-clean PRO a slouží k odstraňování nečistot, zaschlých zbytků barev a nečistot na válcích. Navíc má rotující kartáč, který tvoří vestavěnou součást čisticí hlavice pro odstraňování nečistot z povrchu válce. Čisticí hlavice obsahuje dvojitá tělesa trysek pro rázové čištění během přestávek a průběžné čištění.

Použití

Název produktu Výroba vlnité lepenky Přítlačné válce Sušičky Potahovací stroje Výroba papírových ubrousků Netkané textilie Sklo
M-clean PRO
M-clean ULTRA
M-clean BRUSH

Kompletní řešení

Od produktů a služeb až po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich čisticích a filtračních systémů. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.