Skip to main content

Elektromechaniczny oscylator natryskowy Emo III™

Elektromechaniczny oscylator EMO III oferuje kontrolę, niezawodność i bezpieczeństwo.
Oscylator o niskiej częstotliwości (niskiej prędkości) został zaprojektowany i sprawdzony w celu zapewnienia doskonałej dystrybucji cieczy do czyszczenia i konserwacji sita maszyny. Oscylator elektromechaniczny EMO III ma również zastosowanie do czyszczenia wałków, czyszczenia wałków ssących, czyszczenia wałków górnych wyżymarki i oscylacji natrysków wachlarzowych. Elektromechaniczny oscylator EMO III posiada impulsy do monitorowania i sterowania z systemu sterowania papiernią.

Cechy charakterystyczne

  • Niska częstotliwość/prędkość
  • Instalacja odporna na wilgoć
  • Kompleksowy system sterowania dla operatorów lokalnych i zdalnych

Korzyści

  • Minimalna dystrybucja cieczy
  • Lepsze zarządzanie profilem wilgotności
  • Maksymalizuje wydajność sita maszyny
  • Poprawione wykończenie produktu
  • Minimalizacja czasu przestoju

Kompletne rozwiązania

Od produktów i usług po szkolenia i wsparcie techniczne — możemy projektować, produkować, instalować i serwisować systemy konserwujące, czyszczące i filtrujące. Partnerstwo z nami zapewnia pełną integrację działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Kadant
© Kadant