Skip to main content

Sestavy pro čištění válců

Roll Cleaner Assemblies
Sestavy pro čištění válců se skládají z nože na čistění válce, držáku, nosníku, konzol a ložisek, spolu s možností oscilace.
Zajišťují nepřetržité čištění široké škály průmyslových válců a pásů. Tyto systémy jsou navrženy pro použití s noži nebo lešticí destičkou EzKleen™.
VeriLite™ Roll Cleaner Assembly

Sestava pro čistění válce Verilite™

Patentovaná sestava pro čistění válce VeriLite nabízí kompaktní a jedinečnou konstrukci zajišťující vynikající výsledky čistění pro zlepšení provozuschopnosti a snížení nákladů na údržbu u různých průmyslových válců a pásů. Tato sestava je vhodná pro mokrá, suchá a vysokoteplotní prostředí. Sestava pro čištění válců VeriLite je navíc k dispozici s oscilátorem Varimatic™ 500.
VeriLite™ X Roll Cleaner Assembly

Sestava pro čištění válců Verilite™ X

Sestava VeriLite X nabízí všechny vlastnosti a výhody sestavy VeriLite a má navíc zcela uzavřenou konstrukci. Opláštění umožňuje této sestavě pracovat ve špinavých nebo náročných prostředích.
VeriKleen™ Roll Cleaner Assembly

Sestava pro čistění válce Verikleen™

Sestava pro čistění válců VeriKleen nabízí nákladově efektivní technologii pro různé průmyslové systémy. Řada systémů pro čištění válců a pásů vyžaduje konstrukci, která je kompaktní a zároveň nabízí vynikající výsledky čištění pro zlepšení provozuschopnosti a snížení nákladů na údržbu. Tato sestava je vhodná pro prostředí s vysokou teplotou.

Kompletní řešení

Od produktů a služeb až po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich čisticích a filtračních systémů. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.