Skip to main content

Systém separace pevných látek V-Force™

Systém separace pevných látek V-Force je odstředivý filtr určený k separaci usazenin pevných látek s měrnou tíhou 1,7 nebo vyšší.
Systém separace pevných látek V-Force obvykle odstraní jakékoli nečistoty, které se usadí během tří minut v rámci testování vzorků vody.

Vlastnosti

 • Žádné opotřebitelné pohyblivé části
 • Žádné síto ani filtrační vložka k čištění nebo výměně
 • Žádná ztráta vody proplachováním
 • Nízká, stálá tlaková ztráta
 • Nepřetržitý provoz

Výhody

 • Nízké náklady na údržbu a provoz
 • Snadno zvládá výpadky
 • Vysoká míra separace pevných látek
 • Minimální objem proplachu
 • Rychlá návratnost investice

Použití

 • Odstraňování písku z řek a jezer
 • Chladicí věže
 • Ochrana čerpadla
 • Recyklace vody v ocelárnách
 • Ochrana trysek
 • Předfiltrace před jemnější filtrační technikou

Kompletní řešení

Od produktů a služeb až po školení a podporu dokážeme navrhnout, vyrobit, nainstalovat a zajistit údržbu vašich čisticích a filtračních systémů. Partnerství s námi vám zajistí optimalizaci vašich provozů pro maximální výkon.

Kadant

© Kadant Inc.